Ons team

Onze opleidingen worden verzorgd door coaches en trainers van zowel Berckeley Square als Basculegroep. Deze samenwerking maakt het mogelijk om een breed scala aan opleidingen aan te bieden die in de essentie allemaal gaan over de beste versie van jezelf worden. Op deze pagina lees je over onze mensen, wie ze zijn en wat ze aan kennis komen brengen binnen onze opleidingen.

Bianca van Walbeek

Bianca van Walbeek

organisatiecoach

Maatschappelijke impact maken en de wereld beter achterlaten zijn voor Bianca belangrijke drijfveren in het werk. Dat doet ze graag samen, met haar collega's bij Berckeley Square en Basculegroep, om met net zulke bevlogen mensen te werken. Haar drive is helpen beter sturing te geven aan organisaties, zodat medewerkers zich kunnen richten op de kern, de betekenisvolle belofte. Ze werkt graag vanuit systemisch perspectief; ordening en ieders plek, insluiten & uitsluiten en de balans van geven & nemen. In haar werk als organisatieadviseur merkt ze dat het erg helpend is dat ze haar managementervaring meebrengt. Strategische visies formuleren of voornemens op heidagen nemen zijn erg inspirerend, maar hoe doe je dat nu in de dagdagelijkse praktijk? Dat samen met teams in de praktijk brengen met alle nodige uitdaging en volharding die dat vraagt, daar krijgt Bianca energie van.

minileergang | persoonlijk leiderschap | systemisch denken

Bas Delleman

mediator

Bas is organisatiecoach en -adviseur op het gebied van conflictmanagement en systeemdesign. Samen werken aan inclusief en conflictbestendig samenwerken en samenleven waarin er ruimte is voor (ontwikkeling van) verschillen.

Samen verschillend zijn is voor Bas vanzelfsprekend, evenals jezelf ontwikkelen en sturen. Daarbij zijn gelijkwaardigheid en dynamische balans tussen ik, wij en onze impact op de omgeving belangrijke thema’s waaraan en waarin hij graag samen wil bouwen. Conflictvaardigheid van mensen en conflictbestendige teams en organisaties vormen een belangrijke basis van zin- en betekenisvol samenwerken en samenleven.

minileergang | conflictmanagement| conflictvaardigheden

Rob d'Hondt

organisatiecoach

Rob werkt als adviseur organisatieontwikkeling, executive coach en trainer. Hij helpt door vragen te stellen waarmee je vooruitkomt. Dat doet hij vanuit zijn passie om impact te hebben op een gedreven, enthousiaste en resultaat gerichte wijze.

Rob zijn passie is het realiseren van beweging en impact vanuit écht contact. Hij communiceert en begeeft zich op alle niveaus binnen organisaties. Door goed te luisteren bundelt hij belangen, legt verbindingen en creëert hij draagvlak voor gezamenlijke doelen en resultaat waardoor er weer beweging en energie ontstaat.

Motiverende gespreksvoering | minileergang | verandertaal

Cyril Moonen

organisatiecoach

Als organisatiecoach en –adviseur doet Cyril vooral aan organisatieontwikkeling. Hij begeleidt managementteams, operationele en ondersteunende teams. Verder coacht hij bestuurders/directeuren en operationele leidinggevenden. Cyril heeft veel ervaring opgedaan in de (proces en maak) industrie en de publieke sector (met name zorg, gemeenten en onderwijs: specifiek; gehandicaptenzorg, ouderenzorg en ggz) en kennisintensieve organisaties.

Cyril zoekt altijd overzicht en samenhang, de vraag achter de vraag, de aansluiting en waar de voorwaartse energie zit, het creëren van een veilige setting, de verbinding, de ruimte en de menselijke maat. Belangrijke thema's voor Cyril zijn: Organisatie- en teamontwikkeling, eigenaarschap en leiderschap, omgaan met verschillen/conflicten, zeggenschap/medezeggenschap, leren van de natuur, transformatief leren.

minileergang, motiverende gesprekken, persoonlijk leiderschap, duurzame inzetbaarheid.