Er is veel onderzoek gedaan in de academische- en in de zakenwereld, door middel van een kleine miljoen praktijkobservaties. Deze onderzoeken leiden tot inzicht in wat de werkzame bestanddelen zijn in veranderprocessen, zowel vanuit de psychotherapie als ook uit de organisatiekunde. De vraag waarop nu een gefundeerd antwoord is geformuleerd: “Wat maakt dat gedrag van leidinggevenden in verandering succesvol is?” Het antwoord is verandertaal, maar wat is dat en hoe werkt dat?

Onderzoekers ontdekten dat niet het gedrag van de leidinggevende, maar de overwegingen van de medewerker/ander doorslaggevend zijn. Werkelijk veranderen doe je op het moment dat je zelf de argumenten voor verandering uitspreekt. De leidinggevende heeft daarbij wel veel invloed op de motivatie van de medewerker, motivatie is immers een dynamisch proces. Daarbij is er op een ook de overtuiging dat wij de anderen hebben mee te nemen van A naar B. De taal van de verandering komt dan vaak uit de verkeerde mond. Uit de mond van jou als leidinggevende en niet uit de mond van de ander.

De zwakke schakel in verander- en ontwikkeltrajecten is de interactie op microniveau. Als individuele verandering stagneert, stagneert ook de organisatieverandering op macroniveau.

Niets is moeilijker dan het gedrag veranderen van mensen, omdat er vaak stolling aanwezig is in de vorm van belemmerende patronen en overtuigingen, onderstromen die weerbarstig zijn, incongruenties in het (voorbeeld-)gedrag in de organisatie, een onvoldoende doorleefde visie en onvoldoende het gevoel te hebben mee te kunnen sturen in de toekomstige richting van de organisatie! Deze ongrijpbare cultuurelementen, zijn moeilijk vast te pakken, maar juist daar liggen de sleutels om echte fundamentele (gedrags-) verandering te realiseren in een organisatie, met geborgd resultaat op de lange termijn! Maar hoe?

Hoe kan je binnen de organisatie de executiekracht én proactief gedrag stimuleren?

Executiekracht omschrijven wij als het vermogen om de ziel naar materie en gedrag te vertalen in gedrag. Proactief omschrijven wij als de regie pakken, zelfsturing, het stuur in eigen handen nemen, vooruitkijken en anticiperen op…

Voor wie

inschrijven

Wanneer

22 juni, 23 juni en 15 september in Veghel.

opleiders